1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์

เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์

    1. เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ 500W-1000W, CMA1530C-G-A เป็นส่วนทำงานเสริมของการก่อสร้างแบบเชื่อม ที่ได้ผ่านกระบวนการต่างๆเช่น การอบคืนตัว, การลดการสั่นสะเทือน และการกัด (ด้วยโรงสีโครงเหล็กขนาดใหญ่) เพื่อทำให้แน่ใจถึงความแข็งแรงและยืดอายุการการใช้งาน

GD Han's Yueming Laser Group Co.,Ltd.